BORELIOZA-NAJCZĘSTSZA CHOROBA ZAWODOWA ROLNIKÓW

 

Rolnicy to grupa zawodowa narażona na liczne choroby. Ze względu na specyfikę swojej pracy najczęściej zapadają oni  na choroby odzwierzęce, niektóre z tych chorób są bardzo groźne bo mogą się skończyć nawet śmiercią. Warto wiedzieć, na co można być narażonym i jak zapobiegać zarażeniu.

Borelioza najczęstsza choroba zawodowa rolników

Choroby zawodowe u rolników wykrywane są  bardzo rzadko, głównie z powodu braku odpowiednich badań profilaktycznych. Wiele chorób w swojej początkowej fazie rozwija się bez wyraźnych objawów, a pacjenci zgłaszają się do lekarza często zbyt późno. Chorobą zawodową na którą najczęściej zapadają rolnicy jest borelioza.

Borelioza-podstępna choroba.

Borelioza do choroba zakaźna atakująca wiele narządów. Jest to choroba odkleszczowa. Na człowieka przenoszą ją bakterie których nosicielami mogą być kleszcze. Borelioza przebiega w dwóch fazach-wczesnej, trwającej do kilku tygodni od zakażenia i późnej, mogącej trwać nawet lata. Różnią się one objawami a u różnych osób choroba może przebiegać całkowicie odmiennie. Objawy boreliozy wczesnej to: rumień wędrujący i inne zmiany skórne oraz objawy grypopodobne kilka lub kilkanaście dni po ugryzieniu. Objawy boreliozy późnej to m.in. przedłużający się stan podgorączkowy, dreszcze, poty, nawracające bóle  głowy, mięśni i stawów, zaburzenia snu, duszności, kaszel.

Kleszcza spotkasz nie tylko w lesie

Kleszcze większości z nas kojarzą się z lasami, ale spotkamy je niemal wszędzie: na łąkach, nad rzekami i jeziorami, w zaroślach a nawet na trawnikach w miastach i we wsiach. Na kleszcze należy uważać przez cały rok, chociaż ich największa aktywność występuje między majem a listopadem.

Lepiej zapobiegać niż leczyć!-Jak uniknąć ukąszenia?

-możliwie szczelnie okrywaj ciało(koszula z długimi rękawami, spodnie z długimi nogawkami, pełne buty, wysokie skarpety), wskazane jest również używać nakrycie głowy,

-nie siadaj bezpośrednio na trawie, na zwalonych drzewach,

-unikaj spacerów w wysokiej trawie, w zaroślach,

-stosuj środki odstraszające kleszcze,

-uważnie sprawdzaj swoje ciało po powrocie do domu, zwłaszcza w zgięciach kolan, łokci, pod pachami, w pachwinach, za uszami.

Mam kleszcza! Co robić?

- nie panikujemy. Wyjmujemy kleszcza. Łapiemy przy samej skórze, lekko łukowatym ruchem wyciągamy. Nie kręcimy w prawo lub w lewo, ponieważ na "ryjku" ma haki, które nie są prawo lub lewo skrętne.

- nie należy drażnić kleszcza, podrażniony pajęczak ma ślinotok, a w śliniankach mamy wszystkie patogeny. Kleszcz działa wtedy jak strzykawka z chorobą

- jeśli nie jesteśmy w stanie wyjąć pajęczaka sami, idziemy do najbliższej placówki opieki zdrowotnej

- rana po wyjęciu kleszcza powinna zostać zdezynfekowana, np. spirytusem

-obserwuj przez kilka dni miejsce po ukąszeniu czy nie pojawiają się niepokojące objawy(opuchlizna, rumień).Jeżeli się one pojawią to należy zgłosić się do lekarza.

Czego nie należy robić?

-nie wolno smarować kleszcza  tłuszczem, masłem, benzyną czy jakąkolwiek inną substancją,

-kleszcza nie należy przypalać,  ani drażnić  go,

-nie  powinno  się łapać kleszcza w najgrubszym miejscu, za odwłok(może to spowodować oderwanie odwłoka i pozostawienie w skórze główki)

- nie wykręcaj, nie szarp kleszcza na boki

Co to jest rolnicza choroba zawodowa?

Za rolniczą chorobę zawodową uważa się chorobę, która powstała w związku z pracą w gospodarstwie rolnym, jeżeli choroba ta jest objęta wykazem chorób zawodowych określonych na podstawie Kodeksu pracy. Wykaz ten obejmuje 26 jednostek lub grup chorobowych.

Zgłaszanie chorób zawodowych

Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się  państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu i inspektorowi pracy, których właściwość ustala się według miejsca, w którym praca była wykonywana. Zgłoszenia choroby zawodowej może dokonać  lekarz, lekarz weterynarii  lub sam rolnik podejrzewający, że występują u niego objawy mogące wskazywać na taką chorobę. Inspektor sanitarny kieruje rolnika na badanie w celu rozpoznania choroby. Po przeprowadzeniu badań wydawane jest orzeczenie  m. in. na podstawie którego inspektor sanitarny wydaje decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej albo decyzję o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.

Mam chorobę zawodową

Osoba, u której stwierdzono chorobę zawodową, w przypadku podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników (lub po jego zakończeniu w przypadku potwierdzenia, że choroba powstała w okresie ubezpieczenia) ma prawo w odrębnym postępowaniu  przed  KRUS ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie. W tym celu należy złożyć w KRUS wniosek o jednorazowe odszkodowanie wraz z decyzją państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o stwierdzeniu choroby zawodowej.

Opracowanie: Placówka Terenowa KRUS w Kolbuszowej.

 

W najbliższy weekend nasze Olszynki będą miały zaszczyt walczyć w gronie najlepszych juniorek podczas Turnieju Niepodległości w Piłce Ręcznej im. Lecha Kaczyńskiego w Kraśniku.

 

Życzymy im jak najlepszego wyniku i będziemy trzymać kciuki!

Nasze dziewczęta mogą wziąć udział w tym turnieju dzięki wsparciu finansowemu kilku Sponsorów.

Dziekujemy za serce i piękny gest

Bankowi Spółdzielczemu w Głogowie Małopolskim0 Oddział w Dzikowcu

Lasom Serwitutowym w Dzikowcu

Firmie ARKO Artura Kopcia z Dzikowca

Sołtysowi Dzikowca Panu Krzysztofowi Serafinowi

Gminie Dzikowiec